Оштро Перце

Друштво школских библиотекара Србије 

Анђелка Танчић
Слађана Галушка 

Програм пројекта Оштро Перце 2014/2015 

Оштро Перце се одвија кроз више активности: 

1. Читање 

Овај део је намењен најширој популацији деце у школи и подразумева све активности усмерене на побољшање културе читања и развијања вештина читања и разумевања прочитаног. Библиотекар и наставници подстичу ученике на читање књижевноуметничких и информативних текстова, на разговор о њима, као и на препоручивање вршњацима текстова који им се свиђају. 

2. Информациона и медијска писменост

 Ова целина обухвата различите активности усмерене на развијање информационе и медијске (и информатичке) писмености ученика, а у реализацију активности могу се укључити сви наставници и стручни сарадници. Ученици прате лекције у вези са информационом и медијском писменошћу (ИМП) и раде задатке којима стичу вештине ИМП: - упознају се са моделом информационе писмености BIG6 и проналазе одговарајуће информације за решавање задатка/проблема, - упознају медијски језик и елементе различитих медија (штампаних и електронских), упоређују садржаје различитих медија (књига, представа, филм...) и креирају медијску поруку одређеног садржаја за одређену публику (текст на задату тему, приказ, илустрација, фотографија, постер/плакат, сликовница, стрип, вест, интервју, извештај, квиз, мултимедија...) Модел информационе писмености BIG6 (за млађе ученике SUPER3), као и кључна питања за анализу и креирање медијске поруке, могу се користити за израду задатака из свих предмета и повезивање садржаја више наставних предмета, а то значи и за реализацију активности тематске и пројектне наставе. 

3. Обележавање јубилеја 

Школска 2014/2015. година је прилика да се обележе годишњице и јубилеји посвећени великим српским писцима:
 - Бранко Ћопић - 100 година од рођења 
- Данило Киш – 80 година од рођења.
 Обележавање јубилеја је прилика да се повежу активности библиотекара и наставника, али и школе и локалне заједнице и да се промовише рад ученика и школе. Јубилеј се може обележити кроз активности/часове тематске наставе у школској библиотеци, школи, градској библиотеци, установи културе, месној заједници...  

Мото овогодишњег програма пројекта је „Читај, мисли и стварај“. 

Школски библиотекари и школе се могу определити за једну или више активности из пројекта. Школски библиотекари ће имати подршку за успешну реализацију пројекта кроз наставне материјале и медијску кампању. 

Активности током пројекта 

1. Читање романа 

Основна школа
 „Вера, Ника и њихових седам бака“ – 3. разред
 „Једно другом до увета“ – 4. разред
 „Џукац Куцов“ – 5. разред 
„Трагом џиновског лењивца“ – 6. разред 
„Бебе од брашна“ – 7. разред 
„Соломонов прстен“ – 8. разред 
Средња школа
 „Кувар, балерина, косооки и бабин дух“ – 1. разред
 „Крај зиме“ – 2. разред
 „Парампарчад“ – 3. и 4. разред

 Романе је објавила издавачка кућа „Одисеја“. 

2. Читање, развијање информационе и медијске писмености 

Ученици првог и другог разреда основне школе: 
- читају приче/песме/бајке Бранка Ћопића и разговарају о њима са наставником и/или библиотекаром,
 - илуструју прочитане приче, песме, бајке и/или цртају портрет писца, 
- драматизују прочитане приче, песме, бајке и изводе представу у школи, 
- креирају нову песму, причу, бајку изменом појединих делова или састављају своју причу на исту тему и илуструју нову песму/причу/бајку,
 - израђују сликовницу или стрип од оригиналне или своје приче (групни рад), 
- раде задатке за развијање информационе писмености. 

Ученици трећег и четвртог разреда основне школе:
 - читају приче/песме/бајке Бранка Ћопића и разговарају о њима са наставником и/или библиотекаром,
 - илуструју прочитане приче/песме/бајке и/или цртају портрет писца,
 - драматизују прочитане приче/песме/бајке и изводе представу у школи,
 - креирају нову песму/причу/бајку изменом појединих делова или састављају своју причу на исту тему и илуструју нову песму/причу/бајку,
 - израђују сликовницу или стрип од оригиналне или своје приче (групни рад), 
- читају Одисејин роман и остављају кратак коментар на странама Вулкан и Делфи књижаре и Одисејиној фејсбук страни,
 - раде задатке за развијање информационе писмености. 

Ученици од петог до осмог разреда основне школе:
 - читају текстове Бранка Ћопића и/или Данила Киша, а ученици осмог разреда и гледају филм Душана Ковачевића „Ко то тамо пева“, 
- пишу приказе текстова и филмску критику, 
- пишу текст „Интервју са ликом из текста/филма“, 
- израђују рекламу, трејлер или плакат, за прочитани текст или филм (групни рад), 
- драматизују текстове и изводе представе у школи (групни рад), 
- цртају портрете аутора, ликова, глумаца, 
- читају Одисејин роман и пишу приказ, 
- приказ/коментар постављају на странама Вулкан и Делфи књижаре и Одисејиној фејсбук страни 
- израђују трејлер за роман (групни рад), 
- раде задатке за развијање информационе писмености. 

Ученици од првог до четвртог разреда средње школе: 
- читају текстове Бранка Ћопића или Данила Киша и гледају филм Душана Ковачевића „Ко то тамо пева“,
 - пишу приказе текстова и филмску критику, 
- пишу текст „Интервју са ликом из текста/филма“, 
- израђују мултимедијални приказ текста или израђују рекламу, трејлер или плакат за прочитани текст или филм (групни рад) 
- драматизују текстове и изводе представе (групни рад),
 - цртају портрете аутора, ликова, глумаца, 
- читају Одисејин роман и пишу приказ,
- приказ/коментар постављају на странама Вулкан и Делфи књижаре и Одисејиној фејсбук страни 
- израђују трејлер за роман (групни рад). 
- раде задатке за развијање информационе писмености. 

Календар рада 


Септембар и октобар 2014. 
- Обележавање Месеца школских библиотека 
– Ваша школска библиотека у центру мапе ума, 
- Представљање пројекта, 
- Пријављивање школа/ученика за учешће у пројекту. 

Новембар 2014. 
Ученици: - читају књижевне текстове Бранка Ћопића и/или Данила Киша и разговарају са школским библиотекарима и наставницима о њима,
 - читају лекције и упутства на сајту, добијају задатке у области информационе и медијске писмености. 

Децембар 2014. 
- Ученици млађих разреда основне школе илуструју и драматизују текстове Бранка Ћопића, пишу нове текстове и проналазе потребне информације за решавање задатака.
 - Ученици старијих разреда основне школе пишу приказ или интервју, израђују рекламу, трејлер или плакат, драматизују текстове Бранка Ћопића и/или Данила Киша, цртају портрете и проналазе потребне информације за решавање задатака.
 - Ученици средњих школа пишу приказ или интервју, израђују рекламу, трејлер или плакат или мултимедијални приказ, драматизују текстове Бранка Ћопића и/или Данила Киша, цртају портрете и проналазе потребне информације за решавање задатака.

 Јануар и фебруар 2015. 
– Обележавање јубилеја Бранка Ћопића у школама и локалној заједници: промоција радова - изложбе, приказивање мултимедијалног материјала, извођење представа... 
- Обележавање јубилеја Данила Киша у школама и локалној заједници: промоција радова - изложбе, приказивање мултимедијалног материјала, извођење представа, 
Ученици:
 - читају роман по избору и пишу коментар/приказ,
 - постављају коментар/приказ,
 - гледају филм. 

Март 2015. 
- Ученици млађих разреда основне школе израђују сликовнице или стрипове и осмишљавају питања за квиз. 
- Ученици старијих разреда основне школе израђују рекламу, трејлер или плакат, за роман и осмишљавају питања за квиз. 
- Ученици осмог разреда и средњошколци пишу филмску критику. 
- Ученици средњих школа израђују рекламу, трејлер или плакат или мултимедијални приказ романа и осмишљавају питања за квиз. 
- Библиотекари и наставници бирају најбоље радове у својим школама и шаљу најбоље радове. Жири бира по један најбољи рад за сваки разред. 
Напомена: Тему за квиз одређују библиотекари и наставници у договору са ученицима одређеног разреда. 

Април 2015. 
- Завршни сусрет у оквиру обележавања Међународног дана дечије књиге, 
- Избор најбољих радова и додела награда, 
- Евалуација пројекта, анкета за ученике, наставнике и школске библиотекаре.

Такмичарски део пројекта 

Такмичарски део пројекта одвија се на два нивоа: 
1. Школски: библиотекари и/или наставници бирају најбоље индивидуалне и групне радове за сваки разред у својој школи.
 2. Међушколски: трочлани жири бира најбоље индивидуалне и групне радове. 

У такмичарском делу пројекта оцењују се: 

За ученике од 1. до 4. разреда основне школе 
1. Школски ниво: 
- избор најбоље нове песме/приче/бајке и илустрација. 

2. Међушколски ниво:
 - избор набоље сликовнице или стрипа или драматизације текста (групни рад), 
- избор најбоље осмишљеног/урађеног квиза (групни рад). 

За ученике од 5. до 8. разреда основне школе 
1. Школски ниво: 
- избор најбољег приказа или интервјуа по разредима, 
- избор најбољег приказа романа по разредима, 
- избор најбоље филмске критике у осмом разреду. 

2. Међушколски ниво: 
- избор најбољег приказа романа по разредима, 
- избор најбоље филмске критике у осмом разреду, 
- избор најбоље рекламе, трејлера или плаката/постера (групни рад),
 - избор најбоље осмишљеног/урађеног квиза (групни рад). 

За ученике средње школе 
1. Школски ниво: 
- избор најбољег приказа или интервјуа по разредима,
 - избор најбољег приказа романа по разредима, 
- избор најбоље филмске критике. 

2. Међушколски ниво: 
- избор најбољег приказа романа по разредима, 
- избор најбоље филмске критике, 
- избор најбољег мултимедијалног приказа или рекламе, трејлера или плаката/постера (групни рад), 
- избор најбоље осмишљеног/урађеног квиза (групни рад).

Нема коментара:

Постави коментар